Rozgrywka KARCIANA

"Paweł Edmund Strzelecki - podróż w nieznane"

Rozgrywka KARCIANA

CZEGO POTRZEBUJECIE?

Aby rozegrać grę KARCIANĄ potrzebujesz zestaw kart fizycznych gry "Paweł Edmund Strzelecki - podróż w nieznane". Zestaw zawiera 42 karty do gry, 2 karty z instrukcją w języku polskim oraz 2 karty z instrukcją w języku angielskim.

Rozgrywka KARCIANA

WARUNKI ROZGRYWKI

W rozgrywce może wziąć udział od 2 do 6 osób. Gra przeznaczona jest dla dzieci (od 7 roku życia), młodzieży i dorosłych. Aby rozegrać grę bez pośpiechu potrzebujecie minimum 20 minut.

Rozgrywka KARCIANA

CEL GRY

Celem gry jest zebranie jak największej ilości pełnych zestawów kart. Każdemu zestawowi jest przypisany jeden kolor i zawiera w sobie sześć kart ponumerowanych o 1 do 6.

Rozgrywka KARCIANA

PRZYGOTOWANIE DO GRY

Na początek jeden z graczy rozdaje 5 kart wszystkim uczestnikom. Resztę kładzie na środku stołu rewersem do góry. Karty te stanowią pulę kart do dobierania. Karty, które macie na ręku są tylko do waszego wglądu.

Rozgrywka KARCIANA

ROZPOCZĘCIE GRY

Grę zaczyna osoba, która jest najmłodsza, lub która jako ostatnia była na jakiejś ciekawej wycieczce i o niej opowie 😊.

Rozgrywka KARCIANA

PRZEBIEG GRY

Aby rozpocząć, pierwszy gracz prosi dowolnego gracza, o wybraną kartę z danej kategorii (przykład: Z kategorii Pomników i miejsc pamięci chciałbym/abym od ciebie numer 3).

Uwaga! Gracz może prosić o kartę z danej kategorii tylko wtedy, gdy posiada przynajmniej jedną z niej w swojej talii.

Rozgrywka KARCIANA

PRZEKAZANIE KARTY

Jeżeli dana osoba ma tę kartę w swojej talii, musi przekazać ją graczowi, który o nią poprosił. Gracz może kontynuować swoją turę, prosząc kolejnych graczy o kartę (może także prosić osobę, która właśnie przekazała mu kartę).

Rozgrywka KARCIANA

DOBRANIE Z PULI

Jeżeli osoba poproszona o kartę jej nie posiada, gracz proszący dobiera jedną kartę z puli.

Rozgrywka KARCIANA

NA TROPIE!

Jeżeli gracz dobierze kartę, o którą prosił, głośno mówi „Na tropie!”. Może teraz kontynuować swoją turę i poprosić o kolejną kartę (może prosić dowolnego gracza, także tego, którego poprosił przed dobraniem).

Jeśli gracz nie wylosuje żądanej karty, traci swoją kolejkę i następny gracz z lewej strony prosi o kartę swojego wyboru.

Uwaga! Jeśli kolejnym pytającym jest ten sam gracz, który przed chwilą oddał swoją kartę, nie może on o nią ponownie poprosić. Może to zrobić dopiero w kolejnej turze, o ile ma przynajmniej jedną kartę w danej kategorii.

Rozgrywka KARCIANA

KOMPLETNY ZESTAW

Jeśli gracz ma kompletny zestaw kart (6 kart), kładzie je przed sobą. Gra kontynuuje się, aż nie będzie już kart do dobierania.

Rozgrywka KARCIANA

ZAKOŃCZENIE GRY

Jeżeli nie ma już kart do dobierania gra kończy się. Następnie trzeba zliczyć, ile każdy gracz ma pełnych kategorii. Wygrywa ten, kto ma ich najwięcej.


POZNAJ ZASADY GRY

"Paweł Edmund Strzelecki - podróż w nieznane"

Rozgrywka HYBRYDOWA

Rozgrywka ONLINE